CHUYÊN MỤC

An toàn an ninh tài sản

  • Đầu Báo Gas Không Dây GS-W208

  Đầu Báo Gas Không Dây GS-W208

  343,000 vnđ378,000 vnđ

  • Đầu Báo Gas Không Dây GS-202

  Đầu Báo Gas Không Dây GS-202

  343,000 vnđ378,000 vnđ

  • Đầu Báo Khói Không Dây GS-201/GS-200

  Đầu Báo Khói Không Dây GS-201/GS-200

  343,000 vnđ378,000 vnđ

  • Đầu Dò Beam GS-B168

  Đầu Dò Beam GS-B168

  1,100,000 vnđ1,210,000 vnđ

  • Đầu Dò Beam GS-B167

  Đầu Dò Beam GS-B167

  910,000 vnđ1,000,000 vnđ

  • Đầu Dò Beam GS-B166

  Đầu Dò Beam GS-B166

  728,000 vnđ800,000 vnđ

  • Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113A

  Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113A

  343,000 vnđ378,000 vnđ

  • Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113

  Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113

  287,000 vnđ316,000 vnđ

  • Đầu Dò Lắp Cửa Cuốn GS-115

  Đầu Dò Lắp Cửa Cuốn GS-115

  245,000 vnđ270,000 vnđ

  • Đầu Dò Lắp Cửa GS-W192

  Đầu Dò Lắp Cửa GS-W192

  185,000 vnđ204,000 vnđ

  • Đầu Dò Lắp Cửa GS-112

  Đầu Dò Lắp Cửa GS-112

  133,000 vnđ147,000 vnđ

  • Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-163

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-163

  355,000 vnđ347,000 vnđ

  • Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-W301

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-W301

  290,000 vnđ319,000 vnđ

  • Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-191

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-191

  350,000 vnđ385,000 vnđ

  • Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-161

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-161

  245,000 vnđ270,000 vnđ

  • Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-202

  Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-202

  343,000 vnđ378,000 vnđ

  • Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-722

  Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-722

  520,000 vnđ572,000 vnđ

  • Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102

  Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102

  385,000 vnđ424,000 vnđ

  • Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102

  Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102

  385,000 vnđ424,000 vnđ

  • Báo Trộm Độc Lập Dùng Pin GUARDSMAN GS-P03

  Báo Trộm Độc Lập Dùng Pin GUARDSMAN GS-P03

  90,000 vnđ99,000 vnđ

  • Hệ Thống Báo Trộm Không Dây GUARDSMAN GS-5830

  Hệ Thống Báo Trộm Không Dây GUARDSMAN GS-5830

  1,610,000 vnđ1,771,000 vnđ

  • Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB

  Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB

  151,000 vnđ185,000 vnđ

  • Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC

  Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC

  177,000 vnđ185,000 vnđ

  • Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL

  Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL

  630,000 vnđ785,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S

  Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S

  430,000 vnđ485,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR

  330,000 vnđ385,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR

  240,000 vnđ285,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM

  Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM

  152,000 vnđ2,250,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB

  Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB

  202,000 vnđ2,650,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM

  Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM

  405,000 vnđ495,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM

  Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM

  405,000 vnđ495,000 vnđ

  • Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR

  Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR

  706,000 vnđ785,000 vnđ

 • Đầu Báo Gas Không Dây GS-W208
  Dùng cho GS-2700 / 2800 / 2900 / 5800 / 6000

   

  Đầu Báo Gas Không Dây GS-202
  Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, sẽ hụ còi báo động và kích họat còi ngòai hụ còi ( nếu có gắn thêm ).

   

  Đầu Báo Khói Không Dây GS-201/GS-200
  Truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.

  Đầu Dò Beam GS-B168
  2 tia hồng ngoại, inside 150m, outside 70m
  Dùng cho GS-1900 / 3500 / 5000 / 2700 / 2800 / 2900 / 5800 / 6000 

  Đầu Dò Beam GS-B167
  2 tia hồng ngoại, inside 100m, outside 50m
  Dùng cho GS-1900 / 3500 / 5000 / 2700 / 2800 / 2900 / 5800 / 6000 

  Đầu Dò Beam GS-B166
  2 tia hồng ngoại, inside 50m, outside 30m
  Dùng cho GS-1900 / 3500 / 5000 / 2700 / 2800 / 2900 / 5800 / 6000 

  Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113A
  Đầu dò chấn động lắp kính.
  Truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.

  Đầu Dò Chấn Động Lắp Kính GS-113
  Đầu dò chấn động lắp kính.
  Truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.

  Đầu Dò Lắp Cửa Cuốn GS-115
  Công tắc từ phát hiện mở cửa cuốn
  Truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.

  Đầu Dò Lắp Cửa GS-W192 ( lắp cửa )
   Dùng cho GS-5900 

  Đầu Dò Lắp Cửa GS-112 ( lắp cửa )
  Công tắc từ phát hiện mở cửa
  Truyền tín hiệu về Bộ Kiểm Soát Trung Tâm để kích hoạt hệ thống báo động.

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-163 (lắp tường)
  Đầu dò chuyển động lắp trần không dây có góc nhìn 360 độ
  Tương thích với GS-5000, GS-2500 và GS-2000.

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-W301 (lắp tường)
  Góc nhìn 360°.
  Phát hiện được các chuyển động trong phạm vi 8-10m tính từ Đầu Dò

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-191 (lắp tường)
  Góc nhìn 110°.
  Phát hiện được các chuyển động trong phạm vi 5-8m tính từ Đầu Dò

  Đầu Dò Chuyển Động Hồng Ngoại GS-161(lắp tường)
  Đầu dò chuyển động lắp tường không dây có góc nhìn 110 độ
  Phát hiện được các chuyển động trong phạm vi 5-8m tính từ Đầu Dò

  Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-202
  Khi phát hiện có sự rò rĩ GAS trong nhà bếp, sẽ hụ còi báo động và kích họat còi ngòai hụ còi
  Còi ngòai có thể Lắp đặt cách xa đầu dò GAS

  Thiết Bị Báo Rò Rĩ GAS Guardsman GS-722( họat động độc lập )
  Có màn hình LCD hiển thị mức độ rò rĩ Gas
  Sử dụng điện nguồn 220V.

  Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102
  Không dây, dùng pin
  Bộ phận dò chuyển động phát hiện chuyện động trong phạm vi tối đa là 9m .
  12 kiểu nhạc chuông khác nhau để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.

  Thiết Bị Báo Khách J-TECH JT-102
  Không dây, dùng pin
  Bộ phận dò chuyển động phát hiện chuyện động trong phạm vi tối đa là 9m .
  12 kiểu nhạc chuông khác nhau để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.

  Báo Trộm Độc Lập Dùng Pin GUARDSMAN GS-P03
  Khi bị tấn công, Người Dùng giựt chốt hoặc gạt nút, thiết bị sẽ hụ còi báo động .                                                                 

                                                                                      

   

  Hệ Thống Báo Trộm Không Dây GUARDSMAN GS-5830
  Báo trộm tại chổ và từ xa thông báo qua điện thoại.
  Cài đặt được tối đa 9 số điện thoại .
  Có màn hình hiển thị vùng có trộm

  Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC

  Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC

  Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 9VDC

  Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S
  Khoảng cách dò 6-12m, góc dò 110°
  Âm thanh báo động 110dB
  Hỗ trợ điều khiển từ xa

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Khoảng cách dò 9m, góc dò 360°
  Chức năng tiết kiệm pin, pin sẵn có sử dụng từ 2-4 năm

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR
  Công tắc từ không dây
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB
  Có 2 chế độ tùy chỉnh: báo động và báo khách

  Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC