CHUYÊN MỤC

An ninh thông tin liên lạc

  • Tổng Đài PANASONIC KX-TDA620

  Tổng Đài PANASONIC KX-TDA620

  19,553,000 vnđ24,574,200 vnđ

  • Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 8CO-24Ext Model: KX-TES824

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 8CO-24Ext Model: KX-TES824

  12,303,000 vnđ14,424,200 vnđ

  • Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 6CO-16Ext Model: KX-TES824

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 6CO-16Ext Model: KX-TES824

  8,260,000 vnđ10,444,000 vnđ

  • Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 5CO-16Ext Model: KX-TES824

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 5CO-16Ext Model: KX-TES824

  8,290,000 vnđ10,206,000 vnđ

  • Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-16Ext Model: KX-TES824

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-16Ext Model: KX-TES824

  8,200,000 vnđ10,080,000 vnđ

  • Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-8Ext Model: KX-TES824

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-8Ext Model: KX-TES824

  4,950,000 vnđ6,320,000 vnđ

 • Tổng Đài PANASONIC KX-TDA620
  Khung phụ tổng đài TDA620 .
  Kết nối với Tổng đài KX-TDA600.
  Có 11 khe để cắm card nâng cấp

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 8CO-24Ext Model: KX-TES824
  Cấu hình 08 trung kế - 24 Máy nhánh

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 6CO-16Ext Model: KX-TES824
  Cấu hình 06 trung kế - 16 Máy nhánh .
  Có thể nâng cấp 8 Trung kế - 24 Máy nhánh

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 5CO-16Ext Model: KX-TES824
  Cấu hình 05 trung kế - 16 Máy nhánh . Có thể nâng cấp 8 Trung kế - 24 Máy nhánh

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-16Ext Model: KX-TES824
  Cấu hình 03 trung k ế - 16 Máy nhánh .
  Có thể nâng cấp 8 Trung kế - 24 Máy nhánh

  Tổng Đài PANASONIC Cấu Hình 3CO-8Ext Model: KX-TES824
  Cấu hình 03 trung kế - 08 Máy nhánh .
  Có thể nâng cấp 8 Trung kế - 24 Máy nhánh