CHUYÊN MỤC

An ninh thông tin liên lạc

  • Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

  Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE

  • Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24

  Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24

  • Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12

  Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12

  • Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24

  Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24

  • Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12

  Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  25,668,000 vnđ28,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  24,104,000 vnđ27,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  22,540,000 vnđ25,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  20,976,000 vnđ23,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  19,412,000 vnđ21,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  17,848,000 vnđ19,900,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)

  16,284,000 vnđ18,200,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)

  14,720,000 vnđ15,900,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)

  13,156,000 vnđ14,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)

  11,592,000 vnđ13,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  10,028,000 vnđ11,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  8,465,000 vnđ9,200,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  6,900,000 vnđ7,800,000 vnđ

  • Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

  Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

  • Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

  Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

  962,144,848 vnđ

  • Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H

  Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H

  • System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  • Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  • Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4

  Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4

 • Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

   

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V
  Điện thoại video phone,có màn hình màu, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E
  Điện thoại iphone 8 phím lập trình, màn hình 9 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E
  Điện thoại iphone 24 phím nhớ, màn hình 4 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E
  Điện thoại iphone 12 phím nhớ, màn hình 3 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E
  Điện thoại iphone 8 phím nhớ
  Hỗ trợ POE, hiển thị số 

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 4 phím nhớ, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 2 phím nhớ, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 2 phím nhớ, adapter, không hỗ trợ POE

  Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24
  Card 24 cổng máy nhánh số

  Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12
  Card 12 cổng máy nhánh số

  Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24
  Card 24 máy nhánh analog có hiển thị số

  Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12.STG
  Card 12 máy nhánh analog có hiển thị số

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 112 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 104 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 96 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 88 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 80 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 72 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 64 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 56máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 48máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 40máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 32máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.
  Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 24 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 16 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

   

  Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

   

  Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H
  Điện thoại cầm tay không dây.
  Màn hình màu LCD 1.5 inch.
  Ngõ cắm tai nghe 2.5mm.

   

  System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4