CHUYÊN MỤC

An ninh thông tin liên lạc

  • Card Tổng Đài IKE Card 08 CO-816BC

  Card Tổng Đài IKE Card 08 CO-816BC

  1,564,000 vnđ1,800,000 vnđ

  • Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C

  Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C

  • Card Tổng Đài IKE Card 08 EXT-816BC

  Card Tổng Đài IKE Card 08 EXT-816BC

  1,564,000 vnđ1,800,000 vnđ

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC

  • Tổng Đài IKE-416HC

  Tổng Đài IKE-416HC

  6,900,000 vnđ9,800,000 vnđ

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  8,464,000 vnđ9,800,000 vnđ

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 28 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 28 Máy Nhánh)

  7,100,000 vnđ7,800,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  7,107,000 vnđ7,700,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 20 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 20 Máy Nhánh)

  6,429,000 vnđ7,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  5,750,000 vnđ6,300,000 vnđ

  • Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

  Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LLDP-7024LD

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LLDP-7024LD

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D

  • Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  7,786,000 vnđ8,800,000 vnđ

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D

  • Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 28 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 28 Máy Nhánh)

  7,107,000 vnđ7,800,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  6,429,000 vnđ6,990,000 vnđ

  • Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60

  Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60

  • Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 20 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 20 Máy Nhánh)

  5,750,000 vnđ6,300,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  5,072,000 vnđ570,000 vnđ

  • Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh

  Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh

  • Card L60-CSB316 Mở Rộng 3 Trung Kế 16 Máy Nhánh

  Card L60-CSB316 Mở Rộng 3 Trung Kế 16 Máy Nhánh

  • Card Tổng Đài IKE Card 02 CO-416 HC

  Card Tổng Đài IKE Card 02 CO-416 HC

  678,000 vnđ770,000 vnđ

  • Card Tổng Đài IKE Card 04 EXT-416 HC

  Card Tổng Đài IKE Card 04 EXT-416 HC

  678,000 vnđ770,000 vnđ

  • Card L60-CHB308 Mở Rộng 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh

  Card L60-CHB308 Mở Rộng 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh

  • Card L60-SLIB8 Mở Rộng 8 Máy Nhánh Thường

  Card L60-SLIB8 Mở Rộng 8 Máy Nhánh Thường

  • Tổng Đài IKE-416HC

  Tổng Đài IKE-416HC

  5,072,000 vnđ5,750,000 vnđ

  • Card AR-VIMU Voice Mail 4 Kênh

  Card AR-VIMU Voice Mail 4 Kênh

 • Card Tổng Đài IKE Card 08 CO-816BC
  Card nâng cấp thêm 08 máy trung kế (8 số bưu điện) cho tổng đài IKE 816BC

  Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C 
  Màn hình LCD hiển thị số gọi đến.
  Bộ nhớ 80 số gọi đến, 18 số gọi đi.
  Điều chỉnh nhạc chuông (10 kiểu chuông).

   

  Card Tổng Đài IKE Card 08 EXT-816BC
  Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 816BC

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE
  Hiển thị số và thời gian gọi đến.
  Nhớ 90 số điện thoại.
  Speaker-Phone.

   

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC
  Chức năng quay số lại Redial.
  Phím Flash
  Đèn báo cuộc gọi đến

   

   

  Tổng Đài IKE-416HC (06 trung kế 32 máy nhánh)
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N
  Chức năng quay số lại Redial.
  Phím Flash: 100-300-600 tùy chọn.
  3 nhạc chuông đa âm sắc.

   

   

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 32 Máy Nhánh)
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N
  Đèn báo có cuộc gọi đến.
  Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất (Redial).
  Chức năng ngắt tiếng (Mute).

   

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 28 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-28 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 24 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-24 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 20 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-20 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 Trung Kế 16 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS
  Bàn giám sát cuộc gọi 48 số.
  Dùng cho tổng đài ipLDK, iPECS-LIK, iPECS-MG.

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024LD
  Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 9 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D
   Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 3 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 32 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D
  Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 3 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 28 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 24 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60
  Card VoIP có sẵn 4 kênh
  Khả năng mở rộng thành 8 kênh hỗ trợ chuẩn H323, SIP
  Dùng cho tổng đài IP LDK 60

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 20 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Tổng Đài IKE-416HC (04 Trung Kế 16 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh
  Card Disa - 4 kênh, 10 phút dùng cho tổng đài LG-Ericsson ipLDk-60

  Card L60-CSB316 card mở rộng 3 trung kế 16 máy nhánh LG-Ericsson ipLDk-60

  Card Tổng Đài IKE Card 02 CO-416 HC

  Card Tổng Đài IKE Card 04 EXT-416 HC
  Tổng đài 06 line vào - 24 máy nhánh 
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h 

  Card L60-CHB308 Mở Rộng 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh  LG-Ericsson ipLDk-60

  Card L60-SLIB8 Mở Rộng 8 Máy Nhánh Thường

   

  Tổng Đài IKE-416HC
  Tổng đài 06 line vào - 24 máy nhánh 
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h 
  Gọi nội bộ, gọi ra ngoài 

  Card AR-VIMU Voice Mail 4 Kênh
  Card voice mail 4 kênh đồng thời, thời gian là 2 giờ