CHUYÊN MỤC

An ninh thông tin liên lạc

  • Card Tổng Đài Panasonic- KX-TDA0170

  Card Tổng Đài Panasonic- KX-TDA0170

  4,867,000 vnđ5,240,000 vnđ

  • Card Tổng Đài Panasonic- KX-TDA6181

  Card Tổng Đài Panasonic- KX-TDA6181

  11,748,000 vnđ12,897,000 vnđ

  • Card Nguồn Tổng Đài Panasonic- KX-TDA0103

  Card Nguồn Tổng Đài Panasonic- KX-TDA0103

  12,775,000 vnđ13,890,000 vnđ

  • Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic- KX-TDA6111

  Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic- KX-TDA6111

  8,844,000 vnđ9,412,000 vnđ

  • Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic KX-TDA6110

  Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic KX-TDA6110

  9,904,000 vnđ10,684,000 vnđ

  • Jack 57 & Dây Cáp

  Jack 57 & Dây Cáp

  221,000 vnđ241,000 vnđ

  • Hộp Cáp Panasonic MDF 200P

  Hộp Cáp Panasonic MDF 200P

  2,108,000 vnđ2,289,000 vnđ

  • Hộp Cáp Panasonic MDF 150P

  Hộp Cáp Panasonic MDF 150P

  1,489,000 vnđ1,606,000 vnđ

  • Hộp Cáp Panasonic MDF 100P

  Hộp Cáp Panasonic MDF 100P

  1,117,000 vnđ1,220,000 vnđ

  • Card Mở Rộng Panasonic KX-TDA0191

  Card Mở Rộng Panasonic KX-TDA0191

  8,014,000 vnđ8,776,000 vnđ

  • Card Option Panasonic KX-TDA0190

  Card Option Panasonic KX-TDA0190

  4,004,000 vnđ4,324,000 vnđ

  • Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178

  7,050,000 vnđ7,860,000 vnđ

  • Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176

  5,942,000 vnđ6,410,000 vnđ

  • Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1180

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1180

  3,961,000 vnđ4,273,000 vnđ

  • Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1186

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1186

  5,106,000 vnđ5,647,000 vnđ

  • Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TDA100DBP

  Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TDA100DBP

  17,772,000 vnđ18,926,000 vnđ

  • Bộ Nguồn Dự Phòng Panasonic

  Bộ Nguồn Dự Phòng Panasonic

  3,580,000 vnđ3,816,000 vnđ

  • Hộp Cáp Panasonic MDF 30P

  Hộp Cáp Panasonic MDF 30P

  696,000 vnđ763,000 vnđ

  • Card Panasonic KX-TE 82491

  Card Panasonic KX-TE 82491

  2,587,000 vnđ2,624,000 vnđ

  • Card Hiện Số Panasonic KX-TE82494

  Card Hiện Số Panasonic KX-TE82494

  1,168,000 vnđ1,281,000 vnđ

  • Card Panasonic KX-TE82483

  Card Panasonic KX-TE82483

  3,400,000 vnđ3,600,000 vnđ

  • Card Panasonic KX-TE82480

  Card Panasonic KX-TE82480

  3,102,000 vnđ3,362,000 vnđ

  • Card Mở Rộng Panasonic KX-TE82474

  Card Mở Rộng Panasonic KX-TE82474

  3,047,000 vnđ3,296,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/40W

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/40W

  6,572,000 vnđ7,230,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF

  6,064,000 vnđ6,670,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF

  5,788,000 vnđ6,367,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay IC-M710

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay IC-M710

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-718

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-718

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402

  call 096.214.48.48

 • Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA0170
  Card mở rộng 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100/ KX-TDA200/ KX-TDA600/ KX-TDE100/ KX-TDE200/ KX-TDE600

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA6181
  Card 16 đường vào bưu điện
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600

  Card Nguồn Tổng Đài Panasonic KX-TDA0103 
  Card nguồn loại L.
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600.
  Cung cấp 512 đơn vị nguồn cho tổng đài.

  Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic KX-TDA6111
  Card kết nối khung chính tổng đài panasonic
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600

  Card Kết Nối Tổng Đài Panasonic KX-TDA6110
  Card kết nối khung chính tổng đài panasonic
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600

  Jack 57 & Dây Cáp
  Dùng để kết nối card trung kế và card máy nhánh cho tổng đài vào hộp cáp 2m/sợi.
  Dây đủ tiêu chuẩn để đấu nối. Không dùng dây cáp loại rẻ tiền.

  Hộp Cáp Panasonic MDF 200P
  Bao gồm : 20 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX
  Chuyên dùng đấu nối 200 số điện thoại tương đương 200 sợi cáp tín hiệu

  Hộp Cáp Panasonic MDF 150P
  Bao gồm : 15 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX
  Chuyên dùng đấu nối 150 số điện thoại tương đương 150 sợi cáp tín hiệu

  Hộp Cáp Panasonic MDF 100P 
  Bao gồm : 10 Phiến đấu dây KH23, Đế INOX
  Chuyên dùng đấu nối 100 số điện thoại tương đương 100 sợi cáp tín hiệu

  Card Mở Rộng Panasonic KX-TDA0191
  Card trả lời tự động 4 kênh gọi vào đồng thời phải dùng kết hợp với các dòng card KX-TDA0190

  Card Option Panasonic KX-TDA0190
   Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1178
  Card nâng cấp 24 Máy nhánh Analog
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D.

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1176
  Card 16 máy lẻ thường có hiển thị sồ gọi đến
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D.

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1180
  Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D

  Card Tổng Đài Panasonic KX-TDA1186
  Card 8 đường vào bưu điện có hỗ trợ hiển thị số
  Card này bắt buộc phải dùng cùng với card KX-TDA1180
  Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D

   

  Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TDA100DBP
  Dung lượng tích hợp: 8 trung kế - 24 máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh
  Tích hợp sẵn card nguồn.

  Bộ Nguồn Dự Phòng Panasonic
  Bộ nguồn dự phòng khi cúp điện
  Bao gồm bộ chuyển nguồn & Bình acquy 45ah.
  Cúp điện sử dụng được 4..6 giờ

  Hộp Cáp Panasonic MDF 30P 
  Bao gồm : 03 Phiến đấu dây KH23, đế INOX.
  Chuyên dùng đấu nối 30 số điện thoại tươngđương 30 sợi cáp tín hiệu

  Card Panasonic KX-TE 82491
  Card nâng cấp thêm 1 kênh disa

  Card Hiện Số Panasonic KX-TE82494
  Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
  Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.

  Card Panasonic KX-TE82483
  Card nâng cấp 03 trung kế 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824

  Card Panasonic KX-TE82480
  Card nâng cấp 03 trung kế 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824

  Card Mở Rộng Panasonic KX-TE82474
  Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824
  Nâng dung lượng tổng đài lên 16 máy lẻ hoặc 24 máy lẻ

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338-Công suất 40W for UHF / 45W for VHF
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M710
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5061/6061
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng