CHUYÊN MỤC

An ninh thông tin liên lạc

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG5110P

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG5110P

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG2108P

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG2108P

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS EGS7228P

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS EGS7228P

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS NetFI3500

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS NetFI3500

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-700EXT

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-700EXT

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-500

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-500

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210EXT

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210EXT

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-202

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-202

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-600

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-600

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-350

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-350

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-300

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-300

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-600

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-600

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-300

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-300

  call 096.214.48.48

  • Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater

  13,144,000 vnđ14,459,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688

  5,385,000 vnđ5,924,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/25W

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/25W

  6,360,000 vnđ6,996,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF

  6,467,000 vnđ7,113,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF

  6,254,000 vnđ6,880,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF

  4,982,000 vnđ5,480,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF

  3,350,000 vnđ3,685,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF

  3,498,000 vnđ3,848,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola MagOne A8

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola MagOne A8

  2,226,000 vnđ2,449,000 vnđ

 • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG5110P
  Port Functions:8p  10/100/1000Mbps base T port (RJ 45)
  SFP Slots: 2 x 1000Mbps
  PoE Capability: Port 1-8; 802.3 at/af;130W

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS ESG2108P
  Port Functions: 8p  10/100/1000Mbps base T port (RJ 45)
  PoE Capability: Port 1 - 4; 802.3 af; 61.6 W

  Thiết Bị SWITCH PoE ENGENIUS EGS7228P
  Port Functions:24p  10/100/1000Mbps base T port (RJ 45)
  SFP Slots: 4 x 100/1000Mbps; 1x RJ 45 console

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS NetFI3500
  MCU: Atheros AR2316, 180MHz
  Memory: 32MB SDRAM
  Flash: 8MB
  Physical Interface:
  LAN One 10/100 Fast Ethernet RJ-45

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-700EXT
  Wireless 2.4GHz+5GHz 11a/b/g/n DualConcurrent AP
  (AP/CB/WDS), 2Tx+2Rx: 300+300Mbps
  Chuẩn Outdoor IP68

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-500
  Wireless 802.11 a/n, 300 Mbps, 5 GHz Chuẩn outdoor IP 65
  Tính năng Multi SSID. AP/ CB/ WDS/ CR
  Kết nối: 1 cổng 10/100 Switch.

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210EXT
  Wireless 802.11 b/g/n, 300 Mbps 2Tx+2Rx, 2.4 GHz
  Chuẩn outdoor IP 67
  Tính năng Multi SSID, AP/ CB/ CR/ WDS.
  Kết nối: 2 cổng GBE Switch

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-210
  Wireless 802.11 b/g/n, 300 Mbps 2Tx+2Rx, 2.4 GHz
  Chuẩn outdoor IP 67
  Tính năng: Multi SSID. AP/ CB/ CR/ WDS.
  Kết nối: 2 cổng GBE Switch

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ENH-202
  Wireless 802.11 b/g/n, 300Mbps, 2.4 GHz
  Chuẩn outdoor IP 65
  Tính năng Multi SSID. AP/ CB/ CR/ WDS.
  Kết nối: 2 cổng 10/100 Switch

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-600
  Wireless 802.11 b/g/n, 300 Mbps - 2.4 GHz + 300Mbps -5Ghz
  Chíp: Realtek RT8196c + 8192ce
  Tính năng: AP/CB/WDS/Router/Repeater.
  Kết nối: 1 Gigabit LAN/WAN

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-350
  Wireless 802.11 b/g/n, 300 Mbps, 2Tx+2Rx, 2.4 GHz
  Phát sóng Siêu Xa
  Chíp: Atheros AR7240 + 9283
  Tính năng: AP/CB/WDS/Router/Repeater


  Thiết Bị Wireless ENGENIUS ECB-300
  Wireless 802.11 b/g/n, 300 Mbps, 2Tx+2Rx, 2.4 GHz
  Chíp: Realtek RT8196c + 8192ce
  Tính năng: AP/CB/WDS/Router/Repeater.

  Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-600
  Wireless 802.11 b/g/n, 300Mbps -2.4 GHz + 300Mbps (5Ghz)
  SIÊU XA. Repeater cho tất cả Access Point
  Chíp: Realtek RT8196c + 8192ce


  Thiết Bị Wireless ENGENIUS EAP-300
  RF: 2.4 GHz Frequency Band
  Standard: IEEE 802.11b/g/n
  IEEE 802.11b/g: 2.400~2.484 GHz
  Data Rate: Up to 300 Mbps
  Memory: 32MB
  Flash Memory: 4MB

   

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater
  Xuất xứ: Motorola - USA
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338 - Công suất 25W for VHF / UHF
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc và phụ kiện

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF - Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF- Pin NNTN4851 (PMNN4098A) NiMH 1400mAH, sạc WPLN4139AR
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF- Pin PMNN4082A NiMH 1400mAH, sạc PMLN5396
  Xuất xứ: Motorola - China
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF- Pin NNTN4497CR Li-Ion 1800mAH, sạc WPLN4139AR
   Xuất xứ: Motorola
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola MagOne A8
  Xuất xứ: Motorola - China
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy