CHUYÊN MỤC

Hệ thống đuổi sét / Chống sét chủ động

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3

  14,720,000 vnđ16,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3

  17,800,000 vnđ19,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3

  14,750,000 vnđ15,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1

  9,320,000 vnđ10,200,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30

  13,870,000 vnđ15,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15

  12,350,000 vnđ13,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS

  12,305,000 vnđ14,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44

  19,800,000 vnđ21,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP AX-210

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP AX-210

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250

  • Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01

  Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01

  call 096.214.48.48

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60

  17,800,000 vnđ19,800,000 vnđ

  • Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA

  Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-1000

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-1000

  call 096.214.48.48

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4

  15,985,000 vnđ18,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2

  13,455,000 vnđ15,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0

  12,075,000 vnđ13,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A

  15,755,000 vnđ17,350,000 vnđ

  • Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250

  Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250

  4,200,000 vnđ5,350,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3

  50,460,000 vnđ53,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2

  40,020,000 vnđ43,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1

  34,104,000 vnđ36,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L

  30,276,000 vnđ31,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200

  22,960,000 vnđ24,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30

  18,100,000 vnđ19,800,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15

  16,300,000 vnđ76,500,000 vnđ

  • BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1

  BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1

  4,800,000 vnđ6,500,000 vnđ

 • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 89 Mét
   Model: Ellips 1.3
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 114m
  Model: INGESCO 6.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 85m
  Model: INGESCO 4.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 69m
  Model: INGESCO 3.1
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 71m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG30
  Xuất xứ: IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 51m (không bao gồm khớp nối)
  Model:  MACH NG15
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS
  Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm.
  Bán kính bảo vệ 75m
  Sản xuất theo tiêu chuẩn: NFC 17-102 (Pháp)
  Model: S-AS.
  Xuất xứ: Autria - Áo

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 88m
  Model: NLP1100-44
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP  AX-210
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ: 131M ( Cấp III, H=5M)

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E   bán kính bảo vệ trung bình 65m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 73M

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 45m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 61m

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 101M
  Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ  Cấp III, H=5M: 83M

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 130m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ  Cấp III, H=5M: 141M

  Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01
  Bộ đếm sét LIVA
  Thông số:Số lần đếm: 000000 - 999999
  Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS) 
  Dòng sét tối đa: 100kA 8/120 Wawe Top 100mS 

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Model: PDC-E60
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA
  Giải pháp tán sét
  Lightning prevention systems- USA

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100
  14” height x 3” Diameter dissipator part. ½”  x 13 mounting thread.
  All 304 stainless steel construction. 3,000 dissipation points.

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA  ALS-1000
  48” overall length. 3” diameter stainless steel discharge unit. 8.25” depth from mounting bar to element. Wt.  5 lbs.
  One element contains 14,500 stainless steel discharge points.

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 107 Mét
  Model: Ellips 1.4
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ:65 Mét
  Model: Ellips 1.2
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 43 Mét
  Model: Ellips 1.0.
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A
  Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm.
  Bán kính bảo vệ 107M
  Sản xuất theo tiêu chuẩn: NFC 17-102 (Pháp)
  Model: S-A.
  Xuất xứ: Autria - Áo

  Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250
  Model: CDI 250
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 107m
  Model: CPT-3
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 84m
  Model: CPT-2
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 63m
  Model: CPT-1
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 49m
  Model: CPT-L
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Model: NLP2200
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 71m
  Model: NLP1100-30
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 51m
  Model: NLP1100-15
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1
  Tiêu chuẩn : IP 67
  Phát hiện dòng sét :  2-200 kA
  Màn hình hiển thị  với 6 chữ số
  Dễ dàng lắp đặt