CHUYÊN MỤC

Khóa vân tay Adel

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL E9F4

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL E9F4

  12,291,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL DIY 3398

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL DIY 3398

  3,519,000 vnđ4,250,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay Biocode LDL

  Khóa Cửa Vân Tay Biocode LDL

  5,049,000 vnđ6,650,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL E7F4

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL E7F4

  8,517,000 vnđ9,650,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL US-8908

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL US-8908

  10,047,000 vnđ11,350,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Nâu

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Nâu

  21,573,000 vnđ22,650,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay ADEL 4920

  Khóa Vân Tay ADEL 4920

  5,049,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 4920 (vân tay+thẻ)

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 4920 (vân tay+thẻ)

  5,355,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL 4910

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL 4910

  3,723,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 5500 (vân tay+thẻ)

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 5500 (vân tay+thẻ)

  5,559,000 vnđ6,450,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay ADEL 5500

  Khóa Vân Tay ADEL 5500

  5,253,000 vnđ6,150,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Vàng Bóng

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Vàng Bóng

  22,593,000 vnđ

  • Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Inox Bóng

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Inox Bóng

  22,525,000 vnđ

  • Khóa Cửa Vân Tay ADEL E1F4

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL E1F4

  4,947,000 vnđ

 • Khóa Cửa Vân Tay ADEL E9F4
  Màu sắc: Màu chrome mờ
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Thiết kế để hoạt động ngoài trời
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL DIY 3398
  Màu sắc: Vàng đồng, chrome mờ, chrome bóng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC

  Khóa Cửa Vân Tay Biocode LDL
  Phương thức mở khoá: vân tay
  Tổng dung lượng: 100 vân tay
  Trọng lượng: 0.4 Kg
  Kích thước: 130 x 80 x 40 mm
  Nhiệt độ hoạt động: - 30˚C đến 50˚C

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL E7F4
  Màu sắc: Màu bạc viền vàng, màu bạc
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL US-8908
  Màu sắc: Màu chrome mờ, màu chrome bóng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Nâu
  Màu sắc: Màu nâu
  Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ và điều khiển từ xa
  Tốc độ xác nhận < 1 giây

  Khóa Vân Tay ADEL 4920
  Màu sắc: Màu bạc, màu vàng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 4920 (vân tay+thẻ)
  Màu sắc: Màu bạc, màu vàng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay và 120 thẻ
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã, thẻ
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL 4910
  Màu sắc: Màu bạc, màu vàng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL 5500 (vân tay+thẻ)
  Màu sắc: Màu chrome mờ, chrome bóng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 2 chốt khóa

  Khóa Vân Tay ADEL 5500
  Màu sắc: Màu chrome mờ, chrome bóng
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FCC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Vàng Bóng
  Màu sắc: Màu vàng bóng
  Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ và điều khiển từ xa
  Tốc độ xác nhận < 1 giây

  Khóa Vân Tay Thẻ ADEL US3-6 Màu Inox Bóng
  Màu sắc: Màu inox bóng
  Phương thức mở khoá: Vân tay, thẻ và điều khiển từ xa
  Tốc độ xác nhận < 1 giây

  Khóa Cửa Vân Tay ADEL E1F4
  Màu sắc: Màu vàng, màu bạc
  Tổng dung lượng: 120 vân tay
  Phương thức mở khoá: Vân tay, mật mã
  Chứng nhận chất lượng: CE, FC
  Gồm 5 chốt khóa, an toàn cao