CHUYÊN MỤC

Hệ thống đuổi sét LPS

  • Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA

  Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-1000

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-1000

  call 096.214.48.48

 • Giải Pháp Đuổi Sét Công nghệ Mỹ LPS-USA
  Giải pháp tán sét
  Lightning prevention systems- USA

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA ALS-100
  14” height x 3” Diameter dissipator part. ½”  x 13 mounting thread.
  All 304 stainless steel construction. 3,000 dissipation points.

  Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA  ALS-1000
  48” overall length. 3” diameter stainless steel discharge unit. 8.25” depth from mounting bar to element. Wt.  5 lbs.
  One element contains 14,500 stainless steel discharge points.