CHUYÊN MỤC

Kim thu sét Pittas/Liva/Oney

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP AX-210

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP AX-210

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250

  • Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01

  Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01

  call 096.214.48.48

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60

  call 096.214.48.48

 • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m LIVA Model: LAP  AX-210
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ: 131M ( Cấp III, H=5M)

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m LIVA Model: LAP CX-070
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E   bán kính bảo vệ trung bình 65m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 73M

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 45m LIVA Model: LAP CX-040
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 45m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 61m

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 90m LIVA Model: LAP - BX175
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ Cấp III, H=5M: 101M
  Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m LIVA Model: LAP - BX125
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ  Cấp III, H=5M: 83M

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 130m LIVA Model: LAP DX-250
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E bán kính bảo vệ trung bình 130m
  Kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm phóng tia tiên đạo sớm
  Bán Kính bảo vệ  Cấp III, H=5M: 141M

  Thiết Bị Đếm Sét LIVA LSC LX-01
  Bộ đếm sét LIVA
  Thông số:Số lần đếm: 000000 - 999999
  Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS) 
  Dòng sét tối đa: 100kA 8/120 Wawe Top 100mS 

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60
  Model: TESLA-S60
  Xuất xứ: PITASS-GREECE
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 125m