CHUYÊN MỤC

Kim thu sét Ingesco/IonFlash/Stomaster

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3

  17,800,000 vnđ19,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3

  14,750,000 vnđ15,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1

  9,320,000 vnđ10,200,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30

  13,870,000 vnđ15,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15

  12,350,000 vnđ13,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60

  17,800,000 vnđ19,800,000 vnđ

  • BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1

  BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1

  4,800,000 vnđ6,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 105m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E45

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 105m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E45

  14,300,000 vnđ16,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30

  13,200,000 vnđ14,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15

  11,200,000 vnđ12,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3

  16,600,000 vnđ17,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3

  12,540,000 vnđ13,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1

  6,555,000 vnđ7,200,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25

  13,300,000 vnđ14,800,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45

  15,845,000 vnđ17,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30

  Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30

  13,950,000 vnđ14,500,000 vnđ

 • Kim Thu Sét Bán Kính BV 114m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 6.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 114m
  Model: INGESCO 6.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 85m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 4.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 85m
  Model: INGESCO 4.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 69m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 69m
  Model: INGESCO 3.1
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m IONFLASH Pháp MACH NG30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 71m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG30
  Xuất xứ: IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m IONFLASH Pháp MACH NG15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 51m (không bao gồm khớp nối)
  Model:  MACH NG15
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E60
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Model: PDC-E60
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  BỘ ĐẾM SÉT INGESCO -Tây Ban Nha CDR-1
  Tiêu chuẩn : IP 67
  Phát hiện dòng sét :  2-200 kA
  Màn hình hiển thị  với 6 chữ số
  Dễ dàng lắp đặt

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 105m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E45
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 105m
  Model: PDC-E45
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 80m
  Model: PDC-E30
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Model: PDC-E15
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 95m
  Model: INGESCO 5.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Model: INGESCO 3.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 57m
  Model: INGESCO 2.1
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 65m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG25
  Xuất xứ: IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 89m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG45
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 107m  (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH 30
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp