CHUYÊN MỤC

Kim thu sét Star/Ellips/Schirtec/Cirprotec

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3

  14,720,000 vnđ16,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS

  12,305,000 vnđ14,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44

  19,800,000 vnđ21,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4

  15,985,000 vnđ18,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2

  13,455,000 vnđ15,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0

  12,075,000 vnđ13,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A

  15,755,000 vnđ17,350,000 vnđ

  • Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250

  Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250

  4,200,000 vnđ5,350,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3

  50,460,000 vnđ53,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2

  40,020,000 vnđ43,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1

  34,104,000 vnđ36,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L

  30,276,000 vnđ31,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200

  22,960,000 vnđ24,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30

  18,100,000 vnđ19,800,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15

  16,300,000 vnđ76,500,000 vnđ

 • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m Pháp Ellips 1.3
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 89 Mét
   Model: Ellips 1.3
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-AS
  Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm.
  Bán kính bảo vệ 75m
  Sản xuất theo tiêu chuẩn: NFC 17-102 (Pháp)
  Model: S-AS.
  Xuất xứ: Autria - Áo

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 88m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-44
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 88m
  Model: NLP1100-44
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m Pháp Ellips 1.4
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 107 Mét
  Model: Ellips 1.4
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m Pháp Ellips 1.2
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ:65 Mét
  Model: Ellips 1.2
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 43m Pháp Ellips 1.0
  Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)
  Bán kính bảo vệ: 43 Mét
  Model: Ellips 1.0.
  Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m SCHIRTEC Cộng Hòa ÁO S-A
  Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm.
  Bán kính bảo vệ 107M
  Sản xuất theo tiêu chuẩn: NFC 17-102 (Pháp)
  Model: S-A.
  Xuất xứ: Autria - Áo

  Bộ Đếm Sét CIRPROTEC-Tây Ban Nha CDI 250
  Model: CDI 250
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 107m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 107m
  Model: CPT-3
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 84m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-2
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 84m
  Model: CPT-2
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 63m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 63m
  Model: CPT-1
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 49m CIRPROTEC-Tây Ban Nha CPT-L
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 49m
  Model: CPT-L
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 120m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP2200
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 120m
  Model: NLP2200
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 71m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 71m
  Model: NLP1100-30
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 51m CIRPROTEC-Tây Ban Nha NLP1100-15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 51m
  Model: NLP1100-15
  Hãng sản xuất: CIRPROTEC-Tây Ban Nha