CHUYÊN MỤC

Thiết bị chống sét MTSURGE

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240S)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240S)

  7,000,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240Y)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240Y)

  10,500,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240Y)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240Y)

  8,900,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63/300-240Y

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63/300-240Y

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63/300-240S

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63/300-240S

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240Y)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240Y)

  4,800,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240S)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240S)

  3,800,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240S)

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240S)

  9,800,000 vnđ

  • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/140-240L

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/140-240L

  call 096.214.48.48

  • MÁY DO ĐIẸN TRỞ NGƯỜI TESTER X3

  MÁY DO ĐIẸN TRỞ NGƯỜI TESTER X3

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 10

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 10

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 9

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 9

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 8

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 8

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 6

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 6

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 5

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 5

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất

  thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Cọc Hóa Chất

  thermOweld - USA Cọc Hóa Chất

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass 2 Ống Tròn

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass 2 Ống Tròn

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass Tàu Điện

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass Tàu Điện

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Công Nghệ Cao

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Công Nghệ Cao

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 2

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 2

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Mối Hàn Cọc - Dây

  thermOweld - USA Mối Hàn Cọc - Dây

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn

  thermOweld - USA Khuôn Hàn

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA

  thermOweld - USA

  call 096.214.48.48

  • Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 4

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 4

  call 096.214.48.48

  • Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 3

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 3

  call 096.214.48.48

  • Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 2

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 2

  call 096.214.48.48

  • Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất

  call 096.214.48.48

 • Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240S)
  Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn AC, 1 pha
  Dòng tải: 63A
  Dòng cắt lọc sét lớn nhất: 250Ka
  Thời gian nhạy đáp: < 1ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ
  CB: 63A

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240Y)
  Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
  Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka/pha
  Thời gian nhạy đáp < 5ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ

   

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63-240YS (63240Y)
  Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn AC, 3 pha
  Dòng tải: 63A
  Dòng cắt lọc sét lớn nhất: 250Ka/Pha
  Thời gian nhạy đáp: < 1ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ
  CB: 63A

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT63/300-240Y
  Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn AC, 3 pha
  Dòng tải: 63A
  Dòng cắt lọc sét lớn nhất: 300Ka/Pha
  Thời gian nhạy đáp: < 1ns
  lắp ráp theo công nghệ Mỹ
  CB: 63A

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT63/300-240S
  Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn AC, 1 pha
  Dòng tải: 63A
  Dòng cắt lọc sét lớn nhất: 300Ka
  Thời gian nhạy đáp: < 1ns
  lắp ráp theo công nghệ Mỹ
  CB: 63A

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240Y)
  Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
  Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 90 Ka/Pha
  thời gian nhạy đáp < 5ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/90-240YS (90240S)
  Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
  Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 90 Ka
  thời gian nhạy đáp < 5ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ

  Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/180-240YS (180240S)
  Thiết bị cắt sét trên đường nguồn AC loại 1pha (Part number: 180240S)
  Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
  Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka
  Thời gian nhạy đáp < 5ns
  Lắp ráp theo công nghệ Mỹ

  Thiết bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/140-240L
  Thiết bị cắt sét trên đường nguồn AC loại 1pha
  Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
  Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 140 Ka
  Thời gian nhạy đáp < 5ns


  Combo Tester X3
  1 Dual Foot Plate
  1 Power Adapter, 12VDC, with interchangeable plugs
  (North America, UK/Asia, Europe)
  1 Foot Plate Cord, 6'
  1 Ground Cord
  1 Certificate of Calibration

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 10
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 9
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 8
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 6
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 5
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Cọc Hóa Chất
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass 2 Ống Tròn
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass Tàu Điện
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống Sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Công Nghệ Cao
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 2
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Mối Hàn Cọc - Dây
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 4
  Bảng đồng, bảng đồng mạ NIKEN các loại
  Cọc đồng VN, cọc đồng ấn độ
  Dây đồng trần 50-70-95mm...

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 3
  Bảng đồng, bảng đồng mạ NIKEN các loại
  Cọc đồng VN, cọc đồng ấn độ
  Dây đồng trần 50-70-95mm...
  Băng đồng, mối hàn hóa nhiệt, khuôn hàn
  Dây co, đầu cose, nối cọc đồng, ốc siết cáp, ốc nối ngã 3-4.....

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất 2
  Bảng đồng, bảng đồng mạ NIKEN các loại
  Cọc đồng VN, cọc đồng ấn độ
  Dây đồng trần 50-70-95mm...

  Phụ Kiện Tiếp Đất Chống Sét Và Nối Đất
  Bảng đồng, bảng đồng mạ NIKEN các loại
  Cọc đồng VN, cọc đồng ấn độ
  Dây đồng trần 50-70-95mm...