CHUYÊN MỤC

Bộ lưu điện UPS Huyndai

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-6KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-6KR

  45,102,000 vnđ39,580,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-10K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-10K1

  56,700,000 vnđ78,800,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-5K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-5K1

  35,600,000 vnđ45,800,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-2K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-2K1

  13,400,000 vnđ17,710,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1000VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1000VA

  1,830,000 vnđ2,978,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L

  9,120,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR

  15,980,000 vnđ21,550,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR

  11,860,000 vnđ18,900,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR

  7,750,000 vnđ11,050,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1

  38,700,000 vnđ54,880,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1

  17,010,000 vnđ24,500,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1

  6,700,000 vnđ9,190,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA

  3,608,000 vnđ4,489,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA

  2,164,000 vnđ3,250,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA

  798,000 vnđ1,298,000 vnđ

 • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-6KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-6KR
  Công suất: 60000VA/42000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máy Mới 100%
  Lắp đặt: rack mount

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-10K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-10K1
  Công suất: 10000VA/7000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-5K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-2K1
  Công suất: 5000VA/3500W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-2K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-2K1
  Công suất: 2000VA/1400W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1000VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1000VA
  Công suất: 1000VA/600W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

   

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L
  Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 K
  Dung tích bình nhiên liệu: 13L
  Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-3KR
  Công suất: 30000VA/21000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máy Mới 100%
  Lắp đặt: rack mount

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-2KR
  Công suất: 20000VA/1400W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máy Mới 100%
  Lắp đặt: rack mount

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1KR
  Công suất: 10000VA/7000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-6K1
  Công suất: 6000VA/4200W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-3K1
  Công suất: 3000VA/2100W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1K1
  Công suất: 1000VA/700W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD 1500VA
  Công suất: 1500VA/900W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1200VA
  Công suất: 1200VA/720W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-500VA
  Công suất: 500VA/300W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%