CHUYÊN MỤC

Bộ lưu điện UPS AD

  • UPS Cửa Cuốn T600:2B

  UPS Cửa Cuốn T600:2B

  2,200,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn Venko A12

  UPS Cửa Cuốn Venko A12

  5,000,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn T1000:4B

  UPS Cửa Cuốn T1000:4B

  3,700,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn T800:4B

  UPS Cửa Cuốn T800:4B

  3,100,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn T400:2B

  UPS Cửa Cuốn T400:2B

  2,000,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn Venko A7

  UPS Cửa Cuốn Venko A7

  3,000,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn Venko A9

  UPS Cửa Cuốn Venko A9

  4,000,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn T600:4B

  UPS Cửa Cuốn T600:4B

  2,700,000 vnđ

  • UPS Cửa Cuốn T400:4B

  UPS Cửa Cuốn T400:4B

  2,500,000 vnđ

 • UPS Cửa Cuốn T600:2B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 1200 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 600Kg.

  UPS Cửa Cuốn Venko A12
  Input voltage: 170 ~ 220V ac ~ 50 Hezt
  Output voltage: 220Vac ~ 50 Hezt
  Capacity: 800 VA

  UPS Cửa Cuốn T1000:4B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 1700 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 1000Kg

  UPS Cửa Cuốn T800:4B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 1500 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 800Kg

  UPS Cửa Cuốn T400:2B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 800 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 400Kg.

  UPS cửa cuốn T400:2B

  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.

  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.

  Công suất: 800 VA.

  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 400Kg.

  Thời gian lưu điện: 32 giờ sau khi mất điện vẫn có thể đóng/mở cửa.

  Bảo hành 12 tháng.

  - See more at: http://vinavim.com.vn/san-pham/vi/ups-cua-cuon-t400-2b-24.html#sthash.Igc2Xr03.dpuf

  UPS Cửa Cuốn Venko A7
  Input voltage: 170 ~ 220V ac ~ 50 Hezt
  Output voltage: 220Vac ~ 50 Hezt
  Capacity: 1500 VA

  UPS Cửa Cuốn Venko A9
  Input voltage: 170 ~ 220V ac ~ 50 Hezt
  Output voltage: 220Vac ~ 50 Hezt
  Capacity: 1200 VA

  UPS Cửa Cuốn T600:4B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 1200 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 600Kg.

   

   

   

  UPS Cửa Cuốn T400:4B
  Điện áp vào: 170~220V ac ~ 50 Hezt.
  Điện áp ra: 220Vac ~ 50 Hezt.
  Công suất: 800 VA.
  Tải ứng dụng: mô-tơ cửa cuốn ≤ 400Kg.