Bạn đã biết huyết áp của bạn và người thân chưa?

Bạn đã biết huyết áp của bạn và người thân chưa?
1-Các chỉ số trên máy đo huyết áp Omron
*Trên 2 dãy số đầu là:
- Huyết áp tối đa hay tâm thu (ứng với số trên ở máy đo huyết áp)
- Huyết áp tối thiểu hay tâm trương (ứng với số dưới ở máy đo huyết áp)
Như vậy chỉ số huyết áp bình thường là dao động trong khoảng 90/60mmHg đến 140/90mmHg
* Dãy số kế tiếp: là Nhịp tim
2-Máy đo: thì Omron -Japan là số 1 về độ chính xác và tính thông dụng của nó. www.sieuthianninhantoan.com tự hào là nhà phân phối của thiết bị chăm sóc sức khỏe của Omron - Japan
Địa chỉ tham khảo: http://sieuthianninhantoan.com/cata-7-an-toan-gia-dinh